Prochem Carpetclean XL S800 5Ltr

Prochem Carpetclean XL S800 5Ltr

Marka: Prochem
Kod Produktu: S800
Punkty: 15
Dostępność: 98
199.48 PLN
Cena Netto: 162.18 PLN
Ilość:


Opis

Silnie skoncentrowany, nie zawierający fosforanów niskopieniący koncentrat do użycia w maszynach przenośnych oraz systemach Truck-Mount. Zawiera inhibitory korozji, chroniące system pomp i orurowania w maszynach przed zniszczeniem.

Przed otwarciem wstrząsnąć.

Należy zawsze poddać dywan próbnemu działaniu roztworu rozcieńczonego preparatu, aby sprawdzić trwałość barwy.

Mocno zabrudzone powierzchnie potraktować wcześniej środkiem S710 Traficlean zgodnie ze wskazówkami na etykiecie.

Ekstraktory przenośne: rozcieńczyć koncentrat S800 w proporcji (1:333).

 

Przeznaczenie: Detergent
Rozcieńczanie: 1:333
Mieszalność: Woda
Temperatura max.: 98
Postać: Płyn
Kolor: Ciemno-zielony / turkusowy
Zapach: Cytrynowo-kwiatowy
Opakowanie: 5 L
Odczyn pH: 9,5

 

SKala ph produktów - ashbys

 

Przed otwarciem wstrząsnąć.

Należy zawsze poddać dywan próbnemu działaniu roztworu rozcieńczonego preparatu, aby sprawdzić trwałość barwy.

Mocno zabrudzone powierzchnie potraktować wcześniej środkiem S710 Traficlean zgodnie ze wskazówkami na etykiecie.

Ekstraktory przenośne: rozcieńczyć koncentrat S800 w proporcji (1:333).

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera metakrzemian disodu. Zawiera limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera więcej niż 5 i mniej niż 15% EDTA i jego soli, zawiera 15 % lub więcej, lecz mniej niż 30 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Zawiera kompozycję zapachową.

Przeznaczenie: Detergent
Rozcieńczanie: 1:333
Mieszalność: Woda
Temperatura max.: -
Postać: Płyn
Kolor: Ciemno-zielony / turkusowy
Zapach: Cytrynowo-kwiatowy
Opakowanie: 5 L
Odczyn pH: 9,5

Brak

Opinie (1)

Napisz opinie

Imię:


Opinia: Informacja: HTML nie tłumaczony!

Ocena: Złe           Dobre

Wpisz kod w polu poniżej:Prochem Carpetclean XL S800 5Ltr
Hover | Large